Srivasso

R03BB04
 
 

Langtidsvirkende antikolinergikum. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling af Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationspulvere i kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 18 mikrogram tiotropium (som bromid) svarende til en frigivet dosis på 10 mikrogram tiotropium ved inhalation. Beregnet til inhalation ved hjælp af speciel inhalator (HandiHaler®). 

Doseringsforslag

Voksne. 1 kapsel 1 gang dgl. Inhaleres via HandiHaler®.  

 

Bemærk: Dosis tages på samme tidspunkt hver dag.  

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

Film med instruktion i brugen af HandiHaler® kan ses på Spiriva® 

 

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for atropin, ipratropium eller lactose. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed bør udvises ved:
  • Ustabile eller livstruende arytmier inden for 12 måneder
  • Hjerteinfarkt inden for 6 måneder
  • Indlæggelse for hjertesvigt inden for 12 måneder
  • Glaukom
  • Blærehalsobstruktion
  • Prostatahyperplasi.
 • Undgå at midlet kommer i øjnene, da dette kan fremprovokere eller forværre eksisterende glaukom.

Risiko for antikolinerg belastning 

Tiotropium er et middel med en stærk antikolinerg effekt. Opmærksomhed på den antikolinerge belastning ved kombination med andre antikolinerge midler. Se endvidere Antikolinerge lægemidler, Sundhedsstyrelsen, januar 2018

Patienter, der regelmæssigt anvender andre antikolinerge lægemidler, bør om muligt have disse seponeret. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Oral candidiasis.
Atrieflimren.
Svimmelhed, Talebesvær.
Urinretention.
Sløret syn.
Sjældne (0,01-0,1%) Stomatitis, Tarmobstruktion  (herunder paralytisk ileus).
Bronkospasme, Laryngitis.
Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).
Urinvejsinfektion.
Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom.
Ikke kendt Caries.
Dehydrering.
Hudinfektion.
Anafylaktisk reaktion.

Hyppighederne for ovenstående bivirkninger er opgjort for patienter med KOL og ved brug af inhalationspulver. Ved astma og brug af inhalationsvæske sås lignende bivirkninger, men med lidt varierende hyppigheder. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende antikolinergikum. Blokerer kompetitivt muskarinreceptorerne for acetylkolin. Virker i luftvejene antagonistisk på muskarin M3-receptorerne, der medierer sammentrækningen af den glatte muskulatur i luftvejene og har dermed en bronkiedilaterende effekt.
 • Maksimal virkning indtræder inden for 0,5 timer. Virkningsvarighed mere end 24 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter 5 minutter.
 • 14% af en inhaleret dosis (inhalationspulver) og 20-29% af en inhaleret dosis (inhalationsvæske) udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Kapslerne i et blisterark skal anvendes inden for 9 dage, efter arket er anbrudt. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram  (2care4) 040633
30 stk. (blister) + handihaler
409,00 13,63
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram  (2care4) 061299
30 stk. (blister)
305,00 10,17
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram  (2care4) 099660
90 stk. (blister)
880,00 9,78
(B) inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram  (Orifarm) 487138
90 stk. (blister)
Udgået 26-08-2019

Substitution

inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram
Spiriva Boehringer Ingelheim, Tiotropium, inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Inhalationspulver, kapsler  18 mikrogram  (+ HandiHaler® inhalator)  (2care4)

Præg:
TI 01,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 5,7 x 15,7
inhalationspulver, kapsler 18 mikrogram (+ HandiHaler® inhalator)
 
 
HandiHaler® til inhalation af kapsler med inhalationspulver
 
HandiHaler®
 
 
 
 
Åben HandiHaler®
 
HandiHaler®
 
 
 
 
Åben HandiHaler® set oppefra
 
HandiHaler®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-04-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...