NovoNorm®

A10BX02
 
 

Oralt antidiabetikum. Øger insulinsekretionen. Carbamoylmethylbenzoesyrederivat

Anvendelsesområder

 • Monoterapi ved stabil, ikke-insulinkrævende diabetes mellitus type 2, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås kostregulering, motion og vægtreduktion. 
 • I kombination med metformin, når tilstrækkelig glykæmisk kontrol ikke har kunnet opnås med metformin alene sammen med kostregulering, motion og vægttab.

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg repaglinid. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • Individuelt.
 • Initialt 0,5 mg 15-30 min. før hvert hovedmåltid.
 • Efter 1-2 ugers behandling justeres dosis efter blodglucose respons.
 • Maksimalt 4 mg 4 gange dgl.
 • Hvis et måltid springes over, tages ingen tablet.
 • Ved skift fra et andet oralt antidiabetikum er initialdosis 1 mg.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. ældre > 75 år
 • Erfaring savnes vedr. børn.

Kontraindikationer

 • Type 1-diabetes
 • Ketoacidose
 • Kendt overfølsomhed over for sulfonylurinstoffer 
 • Kendt overfølsomhed over for meglitinider
 • Alvorlige infektionssygdomme, traumer og større operationer, hvor orale antidiabetika midlertidigt bør ombyttes med insulin, se behandling ved elektive operationer under anvendelsesområde i  Insulin.
 • Gemfibrozil, der øger den hypoglykæmiske effekt.

Forsigtighedsregler

Nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.  

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré.
Hypoglykæmi.
Sjældne (0,01-0,1%) Kardiovaskulær sygdom*.
Meget sjældne (< 0,01%) Leverinsufficiens.
Vasculitis.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt Hypoglykæmisk koma**.
Hypersensitivitet  (dermal).
 • Hypoglykæmi (ved overdosering, manglende fødeindtagelse eller kumuleret virkning på grund af varierende absorption) ses hos 1-2%.

 

* I et epidemiologisk studie var der øget frekvens af akut koronarsygdom i repaglinidgruppen, årsagssammenhængen blev dog ikke fastlagt. 

** Hypoglykæmisk koma med dødelig udgang er forekommet. 

Interaktioner

 • Ved samtidig anvendelse af β-blokkere er der risiko for afsvækkede og ændrede symptomer på hypoglykæmi og medfølgende blodtryksstigning.
 • Symptomerne på hypoglykæmi tilsløres af ikke-β1-selektive β-blokkere. β1-selektive β-blokkere bør derfor foretrækkes.
 • ACE-hæmmere kan forstærke den hypoglykæmiske virkning af repaglinid. Store doser hydrochlorthiazid kan hæmme repaglinids hypoglykæmiske virkning.
 • Ciclosporin øger plasmakoncentrationen af repaglinid.
 • Trimethoprim hæmmer repaglinids omsætning i CYP2C8.
 • Gemfibrozil og MAO-hæmmere øger den hypoglykæmiske effekt.
 • Samtidig brug af clopidogrel bør undgås. Eventuel samtidig brug skal foregå under tæt monitorering af blodglucose.
 • Repaglinid metaboliseres hovedsageligt via CYP3A4. Teoretisk er der risiko for interaktioner med lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Virker primært ved at stimulere den glucoseafhængige insulinsekretion fra β-cellerne.
 • Virkningen indtræder efter ca. 30 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 4 timer.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 65%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Metaboliseres næsten fuldstændigt i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Se endvidere tabel 1 i Orale antidiabetika

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : tabletter 1 mg, tabletter 2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 0,5 mg 517714
90 stk. (blister)
215,55 19,16
(B) tabletter 1 mg 396285
90 stk. (blister) (2care4)
224,00 9,96
(B) tabletter 1 mg 517755
90 stk. (blister)
236,95 10,53
(B) tabletter 2 mg 032916
90 stk. (blister) (2care4)
261,00 5,80
(B) tabletter 2 mg 517813
90 stk. (blister)
264,20 5,87

Substitution

tabletter 0,5 mg
Repaglinide "Krka" KRKA, Repaglinid, tabletter 0,5 mg
 
tabletter 1 mg
Repaglinide "Krka" KRKA, Repaglinid, tabletter 1 mg
 
tabletter 2 mg
Repaglinide "Krka" KRKA, Repaglinid, tabletter 2 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  0,5 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 0,5 mg
 
 
 

Tabletter  1 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 6,1
tabletter 1 mg
 
 
 

Tabletter  2 mg

Præg:
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,2 x 6,2
tabletter 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-01-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...