Ny navigation på pro.medicin.dk

Publiceret: 14.01.2014

Fra mandag den 20. januar 2014 er der en ny navigationsmenustruktur på dele af pro.medicin.dk. Den nye struktur er bl.a. blevet til på baggrund af en række fokusgruppeinterviews med faste pro.medicin.dk-brugere.  

  

Den nye struktur findes på Lægemiddelgrupper (fx NSAIDSSRI), Behandlingsvejledninger (fx  stabil angina pectorismigræne) og "Specielle emner" (fx  dopingbloddonorer) på pro.medicin.dk. 

  

Hvad er nyt? 

Nu kan du finde en indholdsfortegnelse over den side, du er på, både i toppen af den side du står på og i venstremargin. Samtidig har vi fjernet lidt af den navigation, der før lå i venstremargin, så den er gjort kortere, og irrelevante menupunkter er fjernet. Sidst skal nævnes, at vi har fjernet den lilla farve i venstremenuen.  

  

Den nye indholdsfortegnelse er under redaktionel bearbejdning og derfor endnu ikke fyldestgørende. Processen er igangsat og forventes afsluttet i løbet af foråret 2014. 

  

Før og efter - hvad er forskellen? 

Før så navigationen sådan ud: 

Gammel menustruktur 

  

Nu ser det sådan ud: 

Ny menustruktur på pro.medicin.dk 

Vi håber, du kan lide det. Har du kommentarer, er du velkommen til at skrive til projektleder og kommunikationsansvarlig, Tone M. Reersted på tmr@dli.dk